Info halsfluss snabbtest

  Beställ innan 15:00

så skickar vi order idag!

Direkt hem i brevlådan

Om Strep A snabbtest

Strep A snabbtest detekterar Streptokock A från svalgprover för att underlätta diagnos av grupp A streptokockinfektion. Är dina halsmandlar svullna och du har feber så ta reda på om svullnaden är orsakad av bakterier. Skulle testet vara negativt så hjälper inte antibiotika utan svullnaden är då sannolikt orsakad av virus och din kropp kommer således självläka efter ett tag. Specificitet: 97%. Sensitivitet: 94%.

Användarinstruktioner

Låt testenheten, reagens och svalgprovet nå rumstemperatur (15-30 °C) före testning.

Gör så här:

  1. Öppna foliepåsen med testkasetten (bäst resultat uppnås om testet genomförs omedelbart efter öppnandet av foliepåsen) och lyft av droppmunstycket från provröret.
  2. Tillsätt 4 fulla droppar av reagens A till provröret.
  3. Tillsätt 4 fulla droppar av reagens B till provröret.
  4. Blanda lösningen av reagens A och B genom att försiktigt skaka provröret.
  5. Ta halspinnen ut förpackningen och rör runt med bomullstoppen på de svullna toncillerna (halsmandlarna) i ett möster liknande en 8a. Se till att båda toncillerna vidrörs. Doppa därefter omedelbart halspinnen till provröret med reagens A och B.
  6. Rör runt pinnen 10 varv i röret. Lämna pinnen i röret i 1 minut.
  7. Tryck sedan med fingrarna på bomullstoppen mot utsidan av röret och pressa botten av röret så pinnen dras tillbaka. Kasta pinnen.
  8. Sätt tillbaka droppmunstycket på provröret och droppa lösningen på testkasetten och starta tidtagningen.
  9. Vänta tills färgad linje visas och läs av resultatet efter ca 5 min.Tolkning av resultat

Visas linjer vid C och T är resultatet positivt. Visas linje vid endast C är resultat negativt. Kontrollinjen (C) finns med på alla testkasetter och fungerar som en kvalitetskontroll som säkerställer att testkasetten är OK.


C = Control (Kontroll)

T = Test

S = Sample (Prov)

Positivt utslag

Skulle testet vara positivt rekommenderar vi att du uppsöker läkare för vidare behandling.


Negativt utslag

Skulle testet däremot vara negativt hjälper inte antibiotikum, utan svullnaden är då sannolikt orsakad av virus som kroppen själv läker efter några dagar.

Har du eller ditt barns tillstånd inte förbättrats efter 5 dagars sjukdom rekommenderar vi att man uppsöker vård oavsett.

Förvaring

Förvara testkasetten i den slutna förpackningen antingen vid rumstemperatur eller kyld (2-30 ° C). Testkassetten är stabil t.o.m. utgångsdatum som anges på förpackningen. Provanordningen skall förbli i den förseglade påsen fram till användning. Får ej frysas.

CE märkt, ISO 9001, FSC