Info Graviditetstest STAV

Graviditetstest - Stav

Ett snabbt test avsett för att tidigt ställa diagnos av graviditet, ingen särskild träning krävs. Testet är pålitligt till 99,5% och tar mindre än 5 minuter att genomföra.


Kort efter att befruktningen har ägt rum börjar produktionen av graviditetshormonet hCG (som är en förkortning av Humant Choriogonadotropin). hCG-Antikroppar lokaliserade i den absorberande dynan binder till hCG- hormonet (som är ett protein) om detta finns tillgängligt i urinen. På detta sätt fås en indikation på graviditet.


Varje förpackning innehåller en styck teststav som är förpackad i en fuktabsorberande folieförpackning och innehar CE-märkning enligt IVD-direktivet. Graviditetsstaven är enbart för engångsbruk.


Material: Plast

Storlek: ca. 14,5 x 1 cm


Användarinstruktioner

Graviditetstestet är till för användning av färska urinprover

Gör så här:

Öppna foliepåsen och ta ut produkten.

Kissa på stavens ände (2 droppar räcker, ungefär 100uL) eller doppa den i en behållare med urin. Överfyll inte den absorberande dynan.

Inom 30 sekunder får du ett provsvar.

Kasta staven i soptunnan efter användning.


Tolkning av resultat

C = Control (Kontroll)

T = Test


Negativ: Om endast en rosa linje visas i kontrollområdet kan du anta att du inte är gravid.

Positiv: Om två rosa linjer visas både i kontrollområdet och testområdet, kan du anta att du är gravid.

Ogiltigt: Om det inte finns något tydligt rosa-lila färgband synligt både i området TEST och CONTROL är testet ogiltigt. Det rekommenderas att testet i detta fall upprepas.


Förvaring

Förvara testet i den slutna förpackningen antingen vid rumstemperatur eller kyld (2-30 ° C). Produkten är stabil t.o.m. utgångsdatum som anges på förpackningen och skall förbli i den förseglade påsen fram till användning. Får ej frysas.