Info Gonorré

Gonorré snabbtest

I detta test beläggs en antikropp som är specifik för gonorré-antigenet på testkasetten. Under testet reagerar den extraherade antigenlösningen med en antikropp till gonorré. Blandningen migrerar upp och reagerar med antikroppen till gonorré på membranet och genererar en färgad linje i testlinjeområdet. Närvaron av den här färgade linjen i testlinjeområdet indikerar ett positivt resultat, medan dess frånvaro indikerar ett negativt resultat. För att fungera som procedurkontroll kommer en färgad linje alltid att visas i kontrolllinjeområdet, vilket indikerar att korrekt provvolym har blivit tillsatt och membranvätning har uppstått.


Hög klinisk noggrannhet

Detekteringsvärdet för gonorré antigenet bör vara högre än 5x104 IFU / ml. Noggrannheten är 99,1 % under förutsättning att testet genomförs enligt bruksanvisning. Testet är CE godkänt endast för professionellt bruk av vårdpersonal.


Användarinstruktioner LIVMODERHALSPROV (Kvinna)


 1. Öppna foliepåsen med testkasetten (bäst resultat uppnås om testet genomförs omedelbart efter öppnandet av foliepåsen) och lyft av droppmunstycket från provröret. Före provtagning avlägsnas överskott av slem från vaginans ytterområde med a bomullsboll. Kasta sedan bumullsbollen.
 2. För in toppen i vaginans kanal tills det mesta av spetsen är inte längre synlig. Detta kommer göra att epitelceller, som är huvudreservoaren för gonorré-organismen, kommer att fastna på toppen. Vrid runt toppen 360 grader snabbt och i en riktning (medurs eller moturs), låt stå i 15 sekunder och dra sedan tillbaka pinnen ut ur vaginan. Försök Undvika kontaminering från vaginala celler eller utanpå liggande slem.
 3. Sätt toppen i provröret och tillsätt 5 droppar reagens A till provröret. Reagens A är färglös. Kläm på toppen genom att trycka på utsidan av provröret i rörets botten och rotera i vattnet 15 gånger. Låt stå i 1 minut.
 4. Tillsätt sedan 4 droppar av reagens B till provröret. Lösningen blir grumlig. Kläm på toppen genom att trycka på utsidan av provröret i rörets botten och rotera i vattnet 15 gånger tills lösningen ändrar sig till en klar färg med en liten grön eller blå nyans. Om vattnet är blodigt blir färgen gul eller brun. Låt stå i 1 minut.
 5. Lyft toppen och pressa ut vätska i provröret. Kasta toppen. Ha så mycket vätska i röret som möjligt.
 6. Montera droppmunstycket på provröret.
 7. Kläm ut 3 fulla droppar av den extraherade lösning till provbrunnen (S) på testkasetten och läs av svar efter 5-10 min.

Användarinstruktioner URINRÖR (Man)


Kissa inte på minst en timme före att testet utförs!

 1. Öppna foliepåsen med testkasetten (bäst resultat uppnås om testet genomförs omedelbart efter öppnandet av foliepåsen) och lyft av droppmunstycket från provröret.
 2. För in toppen i urinrörets kanal ca 2-4 cm. Vrid runt toppen 360 grader snabbt och i en riktning (medurs eller moturs), låt stå i 15 sekunder och dra sedan tillbaka pinnen ut ur urinröret.
 3. Sätt toppen i provröret och tillsätt 5 droppar reagens A till provröret. Reagens A är färglös. Kläm på toppen genom att trycka på utsidan av provröret i rörets botten och rotera i vattnet 15 gånger. Låt stå i 2 minuter.
 4. Tillsätt sedan 4 droppar av reagens B till provröret. Lösningen blir grumlig. Kläm på toppen genom att trycka på utsidan av provröret i rörets botten och rotera i vattnet 15 gånger tills lösningen ändrar sig till en klar färg med en liten grön eller blå nyans.. Låt stå i 1 minut.
 5. Lyft toppen och pressa ut vätska i provröret. Kasta toppen. Ha så mycket vätska i röret som möjligt.
 6. Montera droppmunstycket på provröret.
 7. Kläm ut 3 fulla droppar av den extraherade lösning till provbrunnen (S) på testkasetten och läs av svar efter 5-10 min.

Tolkning av resultat

C = Control (Kontroll)

T = Test

S = Sample


Positivt: Två färjade (rosa-lila) linjer visas både i kontrollområdet och testområdet.

Negativt: Endast en färjad (rosa-lila) linje visas i kontrollområdet.

Ogiltigt: Om det inte finns något tydligt rosa-lila färgband synligt både i området TEST och CONTROL är testet ogiltigt. Det rekommenderas att testet i detta fall upprepas.Förvaring

Förvara testet i den slutna förpackningen antingen vid rumstemperatur eller kyld (2-30 ° C). Testkassetten är stabil t.o.m. utgångsdatum som anges på förpackningen. Provanordningen skall förbli i den förseglade påsen fram till användning. Får ej frysas.