GDPR

GDPR

Camerix AB (Dinatester.se) - VIKTIGA PUNKTER


Omfattning


Denna Personuppgiftspolicy gäller alla webbplateser som hanteras av Camerix AB. Denna personuppgiftspolicy gäller oavsett om du använder en dator, mobiltelefon, pekplatta eller TV för att beställa produkter av oss.


Vi samlar in information i anslutning till beställningar i vår webshop. Vi samlar in:


• information som du själv ger oss vid en beställing i vår webshop som exempelvis din epost.

• information vi får från företag som hanterar betalningar som exempelvis banker och betalkortsföretag.

• vi samlar inte in ditt personnummer.

• vi använder inte din epost för utskick av reklam eller kampanjer eller delar med tredje part.


Hur vi använder och delar information?

Vi kan dela din information med dotterbolag — företag kopplade till Camerix AB genom gemensamt ägande eller kontroll.


När en beställning görs i vår webshop godkänner man med automatik denna GDPR policy.


Så här kontaktar du den personuppgiftsansvarige


Camerix AB

Docentgatan 1B 21552 Malmö

E-post: order@dinatester.se


 

Camerix ABs GLOBALA SEKRETESSPOLICY


Gäller från: 30/03/2018


Camerix AB (”dinatester”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) vet hur viktigt det är med integritet för våra kunder, och vi strävar efter att vara tydliga med hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar dina uppgifter. Den här personuppgiftspolicyn förklarar hur vi arbetar med information. Personuppgiftspolicyn gäller för webbplatser där man köper produkter via vår webshop.

Vi kommer att samla in, använda, lämna ut, överföra och lagra dina uppgifter i enlighet med och med förbehåll för tvingande lokal lagstiftning.VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG?


På vissa tjänster kan du ge oss information direkt. Till exempel:

•Vi samlar inte in personuppgifterom om dig som exempelvis personnummer.

•Om du beställer en produkt eller en tjänst från oss kan vi be dig om ditt namn, din kontaktinformation, leverans- och faktureringsadress(er) samt kreditkortsinformation så att vi kan behandla din beställning.


HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?


Vi kan använda insamlad information i syfte att:

• kunna leverera beställda produkter

• tillhandahålla en begärd tjänst eller funktion


TILL VEM LÄMNAR VI UT DIN INFORMATION?


Vi lämnar inte ut din information till tredje part för deras marknadsförings- eller affärssyften utan ditt tillstånd.


• Andra parter i samband med företagstransaktioner. Vi kan lämna ut din information till tredje part som en del av en sammanslagning eller överlåtelse eller i händelse av konkurs.

• Andra parter med ditt samtycke eller enligt dina instruktioner. Förutom att vi kan lämna ut information i enlighet med beskriven personuppgiftspolicy kan vi dela information om dig med tredje part när du samtycker till det eller när du begär sådan delning."


DIREKTREKLAM


Vi kommer inte att använda information om dig som vi samlar in för att ge dig information om kampanjer, specialerbjudanden, tävlingar och annan information om våra produkter och tjänster (direktreklam.


VAD GÖR VI FÖR ATT SÄKERHÅLLA DINA UPPGIFTER


Vi har vidtagit rimliga fysiska och tekniska åtgärder för att skydda den information vi samlar in i samband med tjänsterna. Observera dock att trots att vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda din information är ingen webbsida, internetöverföring, datorsystem eller trådlös anslutning helt säker.


INFORMATION TILL MINDERÅRIGA


Vi rekommenderar alla föräldrar/vårdnadshavare att lära sina barn om säkert och ansvarsfullt utlämnande och användande av deras personuppgifter på Internet. Om vi blir informerade om att personuppgifter rörande en minderårig har lämnats till och behandlats av oss utan rättslig grund kommer vi att göra alla rimliga ansträngningar för att omedelbart vidta korrigerande åtgärder.DATALAGRING

Vi behåller betalningsuppgifter om dig endast så länge det är nödvändigt för det ändamål för vilket de behandlas eller längre om så krävs enligt kontrakt, enligt gällande lagstiftning eller för statistiska ändamål, med förbehåll för lämpliga skyddsåtgärder. Vi hyr datalagring från etablerade och säkra webhotel där dina betalnigsuppgifter sparas så länge det behövs.


LÄNKAR OCH PRODUKTER FRÅN TREDJE PART I VÅRA TJÄNSTER


Våra tjänster kan länka till webbplatser och tjänster från tredje part som vi inte kan kontrollera. Vi är inte ansvariga för säkerheten eller integriteten gällande den information som samlas in på webbplatser eller andra tjänster. Var försiktig och granska den personuppgiftspolicy som tillämpas på de webbplatser och tjänster från tredje part som du använder.


Dessa tredje parter kan samla in och ta emot viss information som avser din användning av tjänsterna, till exempel genom att använda cookies, pixeltaggar och liknande teknik. Den här informationen kan samlas in under en längre tidsperiod och kan kombineras med information som samlas in via flera olika webbplatser och onlinetjänster. Camerix AB kontrollerar inte dessa företags datainsamling och användningspraxis. Några av dessa företag deltar i branschutvecklade program som utformats för att ge konsumenter valmöjligheten att ta emot riktad reklam eller ej..

FRI FRAKT


1-2 dagars leveranstid inom Sverige.

Order registrerad innan 15:00 skickas samma dag.

Levereras direkt i brevlådan.